แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 06/01/2563 มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงประจำปี 2562
2 25/12/2562 ตรวจรับมอบงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1
3 28/02/2562 ประชุมโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองฯ
4 04/02/2562 ประชุมเตรียมการเพื่อเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ และเตรียมการกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
5 29/12/2561 ตรวจเยี่ยมจุดบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดปัตตานี
6 26/12/2561 แนะนำเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆ ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2562
7 17/12/2561 ร่วมรณรงค์ไม่แซงไหล่ทาง เพื่อความปลอดภัย ทั้งขับขี่และเพื่อนร่วมทาง
8 10/12/2561 "Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
9 29/11/2561 เตรียมซ้อมปั่นเสมือนจริง และมอบเสื้อยืดพระราชทาน "Bike อุุ่นไอรัก"
10 28/11/2561 ตรวจพื้นที่ในเส้นทางความรับผิดชอบของแขวงฯ
11 21/11/2561 ก่อสร้างท่อลอดถนนหนองจิก บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เส้นทางเข้า-ออก ตัวเมืองปัตตานี
12 20/11/2561 ประชุมชี้แจงการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองปัตตานี