แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 17/10/2566 ร่วมประชุมการดำเนินการเรื่องการรุกล้ำเขตทางหลวง พื้นที่อำเภอหนองจิก เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางการปฎิบัติในการแก้ไขปัญหา
2 28/09/2566 ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ลูกจ้างในสังกัดแขวงฯปัตตานี ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ 3 ราย
3 28/09/2566 ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
4 27/09/2566 เข้าร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
5 14/09/2566 ร่วมประชุมกับคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารรุกล้ำทางเท้าและจัดระเบียบตลาดปาลัส จ.ปัตตานี
6 13/09/2566 ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการสร้างอาคารรุกล้ำทางสาธารณะ บริเวณสี่แยกปาลัส บนทางหลวงหมายเลข 42
7 13/09/2566 ประชุมหารือกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ เพื่อหารือแนวทางและลงพื้นที่เพื่อวางแผนเตรียมการแก้ปัญหาการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน
8 24/08/2566 ร่วมประชุมและตรวจสอบพื้นที่ กับผู้แทนฝ่ายทหาร จากค่ายอิงคยุทธบริหาร มณฑลทหารบกที่ 46 และกองพลทหารราบที่ 15 เพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน
9 09/08/2566 ประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัดและแก้ไขปัญหา งานที่คาดว่าจะกันเงินเหลื่อมปี 2566 เพื่อให้งานแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป
10 01/08/2566 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เพื่อดำเนินการวางแผนการรื้อย้ายจุดตรวจด่านความมั่นคง วงเวียนมะพร้าวต้นเดียว
11 17/07/2566 ร่วมตรวจสอบสายทางในภาคสนามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการในความรับผิดชอบ
12 06/07/2566 ***ประชาสัมพันธ์ทางเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกบานา ระยะที่ 4***
13 19/06/2566 ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
14 15/06/2566 ลงพื้นที่เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือข้อปัญหาและร่วมกันกำหนดแนวทางและข้อสรุปในการกำหนดจุดกลับรถ และจุดรอเลี้ยว
15 09/06/2566 ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่างๆ