แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 น้ำมันดีเซล 17/01/2563 24/01/2563 313/35/062/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 17/01/2563 16/01/2563 313/40/057/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 16/01/2563 313/40/058/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 17/01/2563 16/01/2563 313/50/059/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 งานจัดซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 17/01/2563 16/01/2563 313/50/060/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 16/01/2563 313/35/061/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 ตรวจเช็คระยะมาตรฐาน 60000 กิโลเมตร 13/01/2563 13/01/2563 313/-/056/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 13/01/2563 13/01/2563 313/60/055/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 งานจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.50*1.00 ม. จำนวน 1 ผืน 13/01/2563 13/01/2563 313/-/052/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/01/2563 13/01/2563 313/60/053/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 13/01/2563 13/01/2563 313/60/054/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 26/12/2562 26/12/2562 313/50/051/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 งานซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 24/12/2562 24/12/2562 313/60/050/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 ผลการขายเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด(งานเงินทุน) จำนวน 10 รายการ 24/12/2562 24/12/2562 ปน.1/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 งานจัดซื้อเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 20/12/2562 313/35/049/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 432 รายการ