วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ดีเซล 04/08/2563 313/35/213/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (สี) 03/08/2563 313/60/212/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 03/08/2563 313/60/211/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 03/08/2563 313/60/210/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 03/08/2563 313/60/209/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 งานจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ 03/08/2563 313/70/208/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/08/2563 313/60/207/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 03/08/2563 313/40/206/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 03/08/2563 313/40/205/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 03/08/2563 313/35/203.1/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 แก๊สโซฮอล์ 95 03/08/2563 313/35/204/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 งานจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 23/07/2563 313/-/201/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 งานจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 23/07/2563 313/-/202/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 งานจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 0.75*3.00 ม. 23/07/2563 313/-/203/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าสาธารณะทางหลวงแยกภูมิ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จำนวน 8 รายการ 17/07/2563 313/-/200/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 670 รายการ