แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ค่าบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟสาธารณะทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4092 ตอนควบคุม 0200 ตอนจะรังตาดง - มายอ ระหว่าง กม.24+200 - กม.24+640 (บ้านตือเบาะ ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี) จำนวน 3 รายการ 29/11/2566 313/-/013/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 28/11/2566 313/50/016/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า(Grass Cutting) 1.ทล.42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี – ปาลัส ระหว่าง กม.112+400 - กม.136+000 (เป็นช่วงๆ) 2.ทล.42 ตอนควบคุม 0204 ตอน ปาลัส - กอตอ ระหว่าง กม.136+000 - กม.158+956 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน 558,313.00 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 24/11/2566 313/-/015/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/และยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/11/2566 313/30/014/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 17/11/2566 313/60/013/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 เลขที่ 313/35/001/67 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 24/10/2566 313/35/001/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 ค่าบริการตรวจสอบและแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟสาธารณะทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 43 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว กม.83+100 (ถนนหน้าโลตัสโกเฟรช สาขาบ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี) จำนวน 3 รายการ 15/11/2566 313/-/012/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 15/11/2566 313/50/011/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 15/11/2566 313/-/010/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 14/11/2566 313/35/009/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 ซื้อน้ำมันดีเซลB7 เลขที่ 313/35/004/67 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 08/11/2566 313/35/004/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เลขที่ 313/35/008/67 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 07/11/2566 313/35/008/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 งานซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุรถปิคอัพบรรทุก หมายเลขทะเบียน ฒธ 8223 กรุงเทพมหานคร ชนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ที่ กม.86+625 RT. เสียหาย จำนวน 1 รายการ 06/11/2566 313/-/007/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 งานซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุกรณีรถปิคอัพบรรทุก หมายเลขทะเบียน ขอ 8622 สงขลา ชนเสาไฟฟ้า ON - TOP ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนยาง - บ้านดี ที่ กม.96+600 LT. เสียหาย จำนวน 1 รายการ 06/11/2566 313/-/006/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 งานซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุกรณีรถยนต์นั่ง หมายเลขทะเบียน ฮอ 8361 กรุงเทพมหานคร ชนราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0100 ตอนปัตตานี - ยะลา บริเวณ กม.9+704 - กม.9+712 RT. เสียหาย จำนวน 1 รายการ 06/11/2566 313/-/005/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,727 รายการ