แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ป้ายแนะนำ
ลงวันที่ 01/11/2561
ป้ายแนะนำล่วงหน้า ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง
                                                                    
                   ป้ายหมายเลขทางหลวง
             
                ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง                                                ป้ายบอกระยะทาง                                   ป้ายบอกสถานที่
ป้ายตำแหน่งทางข้าม ป้ายโรงพยาบาล ป้ายเดินรถทางเดียว ป้ายทางตัน
       
 ป้ายทางเข้า-ออกทางด่วน  ป้ายจุดกลับรถ  ป้ายเริ่มต้นทางด่วน 
(ทางหลวงพิเศษ)
ป้ายสิ้นสุดทางด่วน 
(ทางหลวงพิเศษ) 
     
ป้ายเริ่มช่องเดินรถประจำทาง ป้ายช่องเดินรถประจำทาง
ป้ายสำหรับคนพิการ ป้ายสิ้นสุดช่องเดินรถประจำทาง

ป้ายช่องเดินรถมวลชน

ป้ายทางหลวงเอเชีย


'