แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 13/06/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4074 ตอนควบคุม 0100 ตอนกะลาพอ - ปากู ระหว่าง กม.7+480 - กม.16+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 5 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 12/06/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข 4074 ตอนควบคุม 0100 ตอนกะลาพอ – ปากู ระหว่าง กม.0+382 – กม.2+272 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,037 ตร.ม. จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 10/04/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมางานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลัส - กอตอ ตอน 1 ระหว่าง กม.141+267 - กม.141+887 RT. ระยะทาง 0.62 กิโลเมตร จำนวน 13 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 10/04/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมางานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลัส - กอตอ ตอน 2 ระหว่าง กม.154+798 - กม.155+544 RT. ระยะทาง 0.746 กิโลเมตร จำนวน 12 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 09/01/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมางานทางระบายน้ำ 1. ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.75+576 - กม.85+922 2.ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอนบ้านดี - ปาลัส ระหว่าง กม.134+632 - กม.135+503 ปริมาณงาน 5,159 เมตร จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 02/12/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.80+435 - กม.80+890 ปริมาณงาน 28 ต้น จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 02/12/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ระหว่าง กม.95+065 - กม.95+695 ปริมาณงาน 19 ต้น จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/10/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอนนาจวก - ดอนยาง ระหว่าง กม.77+665 - กม.77+750 และ กม.86+738 - กม.88+045, ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0100 ตอนนาเกตุ - ป่าพ้อ ระหว่าง กม.6+200 - กม.6+950 และ กม.9+735 - กม.15+850 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอนสายบุรี - กะรุบี ระหว่าง กม.1+525 - กม.3+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 37 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 21/10/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ปาลัส ตอน 2 ระหว่าง กม.126+681 - กม.129+348 LT. ระยะทาง 2.667 กิโลเมตร ปริมาณงาน 30,695 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/10/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 4071 ตอนควบคุม 0200 ตอน วังพญา - พิเทน ระหว่าง กม.13+317 - กม.14+010 ระยะทาง 0.693 กิโลเมตร ปริมาณงาน 8,420 ตร.ม. จำนวน 22 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 231 รายการ