วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 15/06/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการปะซ่อม (Skin Patching) (1) ทางหลวงหมายเล่ข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอนบ้านดี - ปาลัส ระหว่าง กม.135+600 - กม.136+00 (2) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน่ควบคุม 0204 ตอนปาลัส - กอตอ ระหว่าง กม.144+655 - กม.145+220 ่ระยะทาง 0.965 กม. ปริมาณงาน 6,389.90 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 10/06/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี จัดซื้ออุปกรณ์ไฟกระพริบ เพื่อใช้ติดตั้งในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงปัตตานี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 10/06/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการปะซ่อม (Skin Patching) (1) ทล. 42 ตอนควบคุม 0203 ตอนบ้านดี - ปาลัส ระหว่า กม.135+600 - กม.136+000 (2) ทล. 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลัส - กอตอ ระหว่าง กม.144+655 - กม.145+220 (NB.) ระยะทาง 0.565 กม. ปริมาณงาน 6,389.90 ตร..ม. จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 10/06/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0301 ตอนปาแด - เกาะเปาะ ตอน 2 (ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว) ที่ กม.83+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 11 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 10/06/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0301 ตอนปาแด - เกาะเปาะ ตอน 1 (ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว) ที่ กม 78+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 11 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 13/04/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี จ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0100 ตอนปัตตานี - ยะลา ระหว่าง กม.14+955 - กม.15+500 ระยะทาง 0.545 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 10/04/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนบราโอ - ยะลา ตอน 1 (ตอนควบคุม 0100 ตอนปัตตานี - ยะลา) ระหว่าง กม.10+100 - กม.36+837 ปริมาณงาน 61 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 10/04/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนบือแน - ทุ่งคล้า (ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลัส - กอตอ) ระหว่าง กม.136+000 - กม.142+786 และทางหลวงหมายเลข 42 ตอนทุ่งคล้า - มะนังดาลำ (ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลัส - กอตอ) ระหว่าง กม.142+786 - กม.158+956 ปริมาณงาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 10/04/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนดอนรัก - บือแน ตอน 1 (ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี),(ตอนควบคุม 0203 ตอนบ้านดี - ปาลัส) ระหว่าง กม.99+616 - กม.136+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง(ปริมาณงาน 324.105 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 10/04/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร 1. ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอนสายบุรี - กะรุบี บริเวณ กม.11+650 , 2. ทางหลวงหมายเลข 4076 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านใหม่ - ปาเซปูเต๊ะ บริเวณ กม.1+500 ปริมาณงาน 2 แห่ง (ปริมาณงาน 100.45 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 95 รายการ