แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 30/05/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี งานโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การขนส่งสินค้าของจังหวัดปัตตานี กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งป้ายจราจรบอกทาง ติดตั้งราวกันอันตราย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทล.4157 ตอนบางเก่า - ปะนาเระ ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 30/05/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี งานโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การขนส่งสินค้าของจังหวัดปัตตานี กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งป้ายจราจรบอกทาง ติดตั้งราวกันอันตราย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทล.4071 ตอนวังพญา - พิเทน ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/05/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี งานโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การขนส่งสินค้าของจังหวัดปัตตานี กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งป้ายจราจรบอกทาง ติดตั้งราวกันอันตราย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทล.4167 ตอนป่าไหม้ - ไทรทอง ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 30/05/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี งานโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การขนส่งสินค้าของจังหวัดปัตตานี กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งป้ายจราจรบอกทาง ติดตั้งราวกันอันตราย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทล.410 ตอนปัตตานี - ยะลา ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 30/05/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี งานโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การขนส่งสินค้าของจังหวัดปัตตานี กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งป้ายจราจรบอกทาง ติดตั้งราวกันอันตราย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทล.418 ตอนงาแม่ - ยุโป ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/04/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมากิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ตอน 3 ระหว่าง กม.106+945 - กม.107+627 LT.(เป็นช่วงๆ) , กม.106+232 - กม.107+777 RT.(เป็นช่วงๆ) , กม.107+981 - กม.108+315 LT.(เป็นช่วงๆ) และ กม.108+132 - กม.108+315 RT.(เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 2.744 กม. ปริมาณงาน 2.744 กม. จำนวน 13 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 04/04/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอนนาจวก - ดอนยาง ระหว่าง กม.69+759 - กม.90+000 LT.,RT.(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,296 ม.) จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 04/04/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ตอน 4 ระหว่าง กม.74+397 - กม.94+952 LT.,RT.(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (180 ต้น) จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/03/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.76+624 - กม.77+895 LT. จ.ปัตตานี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/03/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอนสายบุรี - กะรุบี ตอน 3 ระหว่าง กม.15+485 - กม.16+875 ระยะทาง 1.390 กม. ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม. จำนวน 23 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 273 รายการ