แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 16/09/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ระหว่าง กม.93+358 - กม.94+202 ระยะทาง 0.844 กม. ปริมาณงาน 17,386 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ ยกเลิกแผน
2 09/09/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี ทำการจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง -บ้านดี ระหว่าง กม.93+358 - กม.94+202 ระยะทาง 0.844 กม. ปริมาณงาน 0.844 กม. จำนวน 10 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/08/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ระหว่าง กม.93+358 - กม.94+202 ระยะทาง 0.844 กม. ปริมาณงาน 17,386 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 21/08/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข 42, ทางหลวงหมายเลข 43, ทางหลวงหมายเลข 410 และทางหลวงหมายเลข 418 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 21/08/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข 42, ทางหลวงหมายเลข 43, ทางหลวงหมายเลข 410 และทางหลวงหมายเลข 418 เปลี่ยนแปลงแผน
6 14/08/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข 42, ทางหลวงหมายเลข 43, ทางหลวงหมายเลข 410 และทางหลวงหมายเลข 418 เปลี่ยนแปลงแผน
7 22/07/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4157 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางเก่า - ปะนาเระ ระหว่า กม.25+365 - กม.25+765 ระยะทาง 0.400 กม. ปริมาณงาน 5,460 ตร.ม. จำนวน 19 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 04/07/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี จ้างเหมาทำการขยายความกว้างสะพานเดิมที่ กม.93+768.100 จาก 22.00 ม.ไปยัง 24.00 ม.และที่ กม.94+193.653 จาก 22.00 ม.ไปยัง 25.50 ม. ขอบทางกว้าง 0.50 ม. ทล. 42 ตอนควบคุม 0201 ตอนนาจวก - ดอนรัก ที่ กม.93+768.100 , กม.94+193.653 ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 31 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 27/03/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี จ้างเหมาทำการบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน (1) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาจวก – ดอนรัก ระหว่าง กม.98+612 – กม.98+700 ด้าน LT. (2) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนรัก – บือแน ระหว่าง กม.110+877 – กม.110+908 ด้า เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 27/03/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี จ้างเหมาทำการบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง (1) ทางหลวงหมายเลข 4167 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าไหม้ – ไทรทอง บริเวณ กม.2+223 (2) ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะพร้าวต้นเดียว – ยุโป ระหว่าง กม.18+000 – กม.18+034 ด้าน RT. ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 9 รา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 23 รายการ