แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 น้ำมันดีเซล 17/01/2563 24/01/2563 313/35/062/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 26/12/2562 26/12/2562 313/50/051/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 ซื้อน้ำมันดีเซล 19/12/2562 19/12/2562 - แขวงทางหลวงปัตตานี
4 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 18/12/2562 18/12/2562 313/35/044/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 18/12/2562 18/12/2562 313/35/043/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้หมายเลข 7110-018-02453-53 ซึ่งชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ 15/11/2562 15/11/2562 313/40/018/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 ซื้อน้ำมันดีเซล 18/09/2562 18/09/2562 313/35/133/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ระหว่าง กม.93+358 - กทซ94+202 ระยะทาง 0.844 กม.ปริมาณงาน 0.844 กม. จำนวน 10 รายการ 12/09/2562 11/09/2562 เอกสารจัดจ้างปน 52/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 ปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข 42 ,ทางหลวงหมายเลข 43 ,ทางหลวงหมายเลข 410, ทางหลวงหมายเลข 418 26/08/2562 26/08/2562 เอกสารจัดจ้างปน 51/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4071 ตอนควบคุม 0200 ตอนวังพญา - พิเทน ระหว่าง กม.20+804 - กม.20+862 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 4092 ตอนควบคุม 0200 ตอนจะรังตาดง - มายอ ระหว่าง กม.18+371 - กม.19+129 (เป็นช่วงๆ) 22/08/2562 22/08/2562 313/-/210/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 งานจ้างเหมาทำการทาสีสะพาน 21/08/2562 21/08/2562 313/-/209/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 งานจ้างเหมาทำการทาสีสะพาน 21/08/2562 21/08/2562 313/-/208/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 งานจ้างเหมาทำการขุดซ่อม ทางหลวงหมายเลข 4092 ตอนควบคุม 0200 ตอนจะรังตาดง - มายอ ระหว่าง กม.18+390.30 - กม.19+110.00 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 7 รายการ 20/08/2562 15/08/2562 313/-/205/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4157 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางเก่า - ปะนาเระ ระหว่าง กม.25+365 - กม.25+765 ระยะทาง 0.400 กม. ปริมาณงาน 5,460 ตร.ม. จำนวน 19 รายการ 09/08/2562 09/08/2562 เอกสารจัดจ้าง ปน 50/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 งานจ้างเหมาทำการขยายความกว้างสะพานเดิม ที่กม.93+768.100 จาก 22.00 ม. ไปยัง 24.00 ม. และที่ กม.94+193.653 จาก 22.00 ไปยัง 25.50 ม. ขอบทางกว้าง 0.50 ม. ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอนนาจวก - ดอนรัก ที่ กม.93+768.100 , กม.94+193.653 ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/07/2562 25/07/2562 เอกสารจัดจ้างปน 49/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 32 รายการ