แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4074 ตอนควบคุม 0100 ตอนกะลาพอ - ปากู ระหว่าง กม.7+480 - กม.16+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 5 รายการ 20/06/2566 ปน 35/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 งานจ้างเหมาทำการปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข 4074 ตอนควบคุม 0100 ตอนกะลาพอ – ปากู ระหว่าง กม.0+382 – กม.2+272 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,037 ตร.ม.จำนวน 4 รายการ 09/06/2566 ปน 34/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 งานจ้างเหมางานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลัส - กอตอ ตอน 2 ระหว่าง กม.154+798 - กม.155+544 RT. ระยะทาง 0.746 กิโลเมตร ปริมาณงาน 9,330 ตารางเมตร จำนวน 12 รายการ 23/05/2566 ปน 33/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 งานจ้างเหมางานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลัส - กอตอ ตอน 1 ระหว่าง กม.141+267 - กม.141+887 RT. ระยะทาง 0.62 กิโลเมตร ปริมาณงาน 7,400 ตารางเมตร จำนวน 13 รายการ 23/05/2566 ปน 32/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เลขที่ 313/35/077/66 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 24/02/2566 313/35/077/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 งานจ้างเหมางานทางระบายน้ำ 1. ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.75+576 - กม.85+922 2.ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอนบ้านดี - ปาลัส ระหว่าง กม.134+632 - กม.135+503 ปริมาณงาน 5,159 เมตร จำนวน 2 รายการ 24/01/2566 ปน 31/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.80+435 - กม.80+890 ปริมาณงาน 28 ต้น จำนวน 3 รายการ 22/12/2565 ปน 30/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ระหว่าง กม.95+065 - กม.95+695 ปริมาณงาน 19 ต้น จำนวน 3 รายการ 22/12/2565 ปน 29/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0100 ตอนปัตตานี - ยะลา ตอน 2 บริเวณ กม.24+668 และระหว่าง กม.36+170 - กม.36+485 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 23/11/2565 ปน 23/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 22/11/2565 313/60/019/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 22/11/2565 313/40/014/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร 1. ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอนนาจวก - ดอนยาง บริเวณ กม.82+600 , 2. ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี บริเวณ กม.99+616 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 16/11/2565 ปน 22/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง 1. ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0100 ตอนนาเกตุ - ป่าพ้อ ระหว่าง กม.8+175 - กม.14+800(เป็นช่วงๆ) ,2. ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอนยะรัง - สะกำ ระหว่าง กม.7+696 - กม.18+965 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,725 ปุ่ม 16/11/2565 ปน 25/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง 1. ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว,2. ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0100 ตอนปัตตานี - ยะลา ปริมาณงาน 2,279 ปุ่ม จำนวน 4 รายการ 16/11/2565 ปน 26/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง 1. ทล 420201 ตอนนาจวก - ดอนยาง ,2. ทล 420202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ,3. ทล 420203 ตอนบ้านดี - ปาลัส 4.ทล 420204 ตอนปาลัส - กอตอ ปริมาณงาน 3,120 ปุ่ม จำนวน 3 รายการ 15/11/2565 ปน 24/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 228 รายการ