แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
หมวดทางหลวงหนองจิก
ลงวันที่ 02/11/2561

นายนิสุกรี  สุไลมาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองจิก

 

          สำนักงานหมวดฯ ตั้งอยู่ที่ กม.0+938 ทางหลวงหมายเลข 418 ในท้องที่ ม.4 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 เบอร์ติดต่อ 94170 มีทางหลวงอยู่ในความรับผิดชอบ 8 สายทาง 8 ตอนควบคุม
ระยะทางรวม 52.648 กม. ดังนี้

 1. ทางหลวงหมายเลข 42 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี (กม.90+000 - กม.112+400) ระยะทาง 22.400 กม.
 2. ทางหลวงหมายเลข 418 0100 ตอนงาแม่ - ยุโป (กม.0+000 - กม. 26+775) ระยะทาง 26.775 กม.
 3. ทางหลวงหมายเลข 4269 0100 ตอนงาแม่ - ดอนรัก (กม.3+150 – กม.4+247) ระยะทาง 1.097 กม.
 4. ทางหลวงหมายเลข 4297 0100 ตอนทางเข้าบ้านดี (กม.0+000 – กม.1+200) ระยะทาง 1.200 กม.
 5. ทางหลวงหมายเลข 4354 0100 ตอนทางเข้าดอนรัก (กม.0+000 – กม.0+064) ระยะทาง 0.064 กม.
 6. ทางหลวงหมายเลข 4355 0100 ตอนทางเข้ารามโกมุท (กม.0+000 – กม.0+251) ระยะทาง 0.251 กม.
 7. ทางหลวงหมายเลข 4356 0100 ตอนทางเข้านาเกลือ (กม.0+000 – กม.0+426) ระยะทาง 0.426 กม.
 8. ทางหลวงหมายเลข 4357 0100 ตอนทางเข้ามัสยิดกรือเซะ (กม.0+000 – กม.0+435) ระยะทาง 0.435 กม.

งานในความรับผิดชอบ

 1. งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดผิวทาง, ไหล่ทาง, เขตทาง, ทางเท้าทางเชื่อม, เกาะกลางถนน, จุดกลับรถ, ระบบระบายน้ำ, สะพานและโครงสร้าง
 2. งานอำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายต่างๆและเครื่องหมายจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร
 3. งานบำรุงรักษาต้นไม้, ปลูกต้นไม้, ถางป่า, ตัดหญ้า
 4. งานลาดข้างทางและที่พักผู้โดยสาร (ศาลาทางหลวง)
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

'