แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ 20/05/2567 313/30/035/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เลขที่ 313/35/105/67 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567 01/04/2567 313/35/105/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(รถตำรวจทางหลวง) จำนวน 2 รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงที่ ปน 1/2567 ลว.13 มีนาคม 2567 23/04/2567 ปน 1-2567 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 11 รายการ 19/02/2567 313/85/064/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 ขายเครื่องจักรกลชำรุด(ตำรวจทางหลวง) จำนวน 2 รายการ ตาม ปน 1/2566 ลว.24 มกราคม 2566 28/02/2566 ปน 1/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (Grass Cutting) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.74+397 - กม.94+500 ปริมาณงาน 354,706 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 08/04/2565 313/-/123/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 28/03/2565 313/-/119/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 28/03/2565 313/-/118-65 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล ชำรุด จำนวน 3 รายการ 11/05/2565 ปน 1/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 27/05/2564 313-60-153-64 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (ตำรวจทางหลวง) จำนวน 1 รายการ 11/05/2565 ปน 4-2564 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล ชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/08/2563 ปน 4/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 17/12/2562 313/60/042/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 29/05/2562 313/60/150/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 17/12/2561 313/60/043/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ