แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ปรงบประมาณ 2566 ครึ่งปีหลัง
ลงวันที่ 10/05/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เมษายน 2566 284 ดาวน์โหลด
พฤษภาคม 2566 89 ดาวน์โหลด
มิถุนายน 2566 74 ดาวน์โหลด
กรกฎาคม 2566 70 ดาวน์โหลด
สิงหาคม 2566 49 ดาวน์โหลด
กันยายน 2566 47 ดาวน์โหลด
กันยายน 2566 (1-16) 41 ดาวน์โหลด
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 42 ดาวน์โหลด

'