แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
หมวดทางหลวงโคกโพธิ์
ลงวันที่ 02/11/2561

นายมนพัทธิ์  พลอยปัตตา
วิศวกรโยธาชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าหมวดทางหลวงโคกโพธิ์

 

                สำนักงานหมวดฯ ตั้งอยู่ที่ กม.77+805 ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาจวก - ดอนรัก ในท้องที่ ม.7 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 เบอร์ติดต่อ 073-431056 มีทางหลวงอยู่ในความรับผิดชอบ 3 สายทาง 3 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 58.809 กม. ดังนี้

  1. ทางหลวงหมายเลข 42 0201 ตอนนาจวก-ดอนยาง (กม.69+759 – กม.90+000) ระยะทาง 20.241 กม.
  2. ทางหลวงหมายเลข 43 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว (กม.74+397 - กม.94+952) ระยะทาง 20.555 กม.
  3. ทางหลวงหมายเลข 409 0100 ตอนนาเกตุ – ป่าพ้อ (กม.0+000 – กม.18+013) ระยะทาง 18.013 กม.

งานในความรับผิดชอบ

  1. งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดผิวทาง, ไหล่ทาง, เขตทาง, ทางเท้าทางเชื่อม, เกาะกลางถนน, จุดกลับรถ, ระบบระบายน้ำ, สะพานและโครงสร้าง
  2. งานอำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายต่างๆและเครื่องหมายจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร
  3. งานบำรุงรักษาต้นไม้, ปลูกต้นไม้, ถางป่า, ตัดหญ้า
  4. งานลาดข้างทางและที่พักผู้โดยสาร (ศาลาทางหลวง)
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ขอมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566


'