แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 21/03/2567 313/40/099/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 18/03/2567 313/40/097/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 14/03/2567 313/60/096/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ 13/03/2567 313/70/094/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/03/2567 313/60/095/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/03/2567 313/60/093/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/03/2567 313/60/092/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/03/2567 313/60/091/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/02/2567 313/60/084/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 22/02/2567 313/-/086/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 งานซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว บริเวณ กม.85+960 - กม.85+966 และกม.85+960 RT. เสียหาย จำนวน 3 รายการ 15/02/2567 313/-/069/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 งานซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ที่ กม.87+100 (เกาะกลาง) เสียหาย จำนวน 2 รายการ 15/02/2567 313/-/070/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 งานซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลัส - กอตอ ที่ กม.158+771 LT. และ กม.158+778 LT. เสียหาย จำนวน 3 รายการ (กรณีรถยนต์นั่ง หมายเลขทะเบียน กง 255 นราธิวาส เฉี่ยวชนป้ายจราจรและเสาไฟฟ้า) 15/02/2567 313/-/072/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/02/2567 313/60/078/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/02/2567 313/60/077/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 347 รายการ