แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 เลขที่ 313/35/001/67 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 24/10/2566 313/35/001/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 ซื้อน้ำมันดีเซลB7 เลขที่ 313/35/011/67 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2566 24/10/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 18/09/2566 313/40/194/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 11/09/2566 313/50/192/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ 11/09/2566 313/40/191/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 11/09/2566 313/40/190/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 11/09/2566 313/40/189/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 งานจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 07/09/2566 313/-/188/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 ค่าบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟสาธารณะทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 42 ตอนดอนยาง - บ้านดี กม.98+700 (หม้อแปลงไฟถนนตรงข้าม สยามนิสสัน ปัตตานี) จำนวน 3 รายการ 07/09/2566 313/-/188/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/09/2566 313/60/185/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 งานจัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 3 รายการ 04/09/2566 313/85/183/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 30/08/2566 313/-/182/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 เลขที่ 313/35/181/66 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 29/08/2566 313/35/181/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 งานซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 23/08/2566 313/45/180/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เลขที่ 313/35/177/66 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 21/08/2566 313/35/177/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 297 รายการ