แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(รถตำรวจทางหลวง) จำนวน 1 รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงที่ ปน 3/2567 ลว.13 มีนาคม 2567 13/03/2567 ปน 3/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(รถตำรวจทางหลวง) จำนวน 2 รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงที่ ปน 2/2567 ลว.13 มีนาคม 2567 13/03/2567 ปน 2/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(รถตำรวจทางหลวง) จำนวน 2 รายการ ตามประกาศกรมทางหลวงที่ ปน 1/2567 ลว.13 มีนาคม 2567 13/03/2567 ปน 1-2567 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล ชำรุด (เครื่องตัดหญ้า) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 25 รายการ 26/07/2566 ปน 7/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(ตำรวจทางหลวง) จำนวน 2 รายการ ตาม ปน 6/2566 ลว.26 พ.ค.2566 29/05/2566 ปน 6/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(ตำรวจทางหลวง) จำนวน 2 รายการ ตาม ปน 5/2566 ลว.26 พ.ค.2566 29/05/2566 ปน 5/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด(งานงบประมาณ) จำนวน 32 รายการ 04/04/2566 ปน 4-2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลที่ควรจำหน่าย (แบตเตอรี่) งานเงินทุน จำนวน 3 รายการ 29/03/2566 ปน 2/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลที่ควรจำหน่าย (ยาง) งานเงินทุน จำนวน 10 รายการ 29/03/2566 ปน 3/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 ขายเครื่องจักรกลชำรุด(ตำรวจทางหลวง) จำนวน 2 รายการ ตาม ปน 1/2566 ลว.24 มกราคม 2566 24/01/2566 ปน 1/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (ตำรวจทางหลวง) จำนวน 1 รายการ 24/08/2565 ปน 8/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 ขายวัสดุเครื่องกล (ยาง) จำนวน 8 รายการ 07/07/2565 ปน 7/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 ขายวัสดุเครื่องกล (แบตเตอรี่) จำนวน 6 รายการ 07/07/2565 ปน 6/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 ขายเครื่องจักรกลชำรุด(ตำรวจทางหลวง) จำนวน 2 รายการ ตาม ปน 5/2565 ลว.10 พ.ค.2565 11/05/2565 ปน 5/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 3 รายการ 29/11/2564 ปน.4/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 26 รายการ