แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ติดต่อ
ลงวันที่ 01/01/2566

โทรศัพท์ 0-7333-6051,086-4910148

Facebook แขวงทางหลวงปัตตานี

E-MAIL ติดต่อหน่วยงานภายใน

             แขวงทางหลวงปัตตานี    doh1530@doh.go.th

             หมวดทางหลวงโคกโพธิ์  doh15314@doh.go.th

             หมวดทางหลวงสายบุรี    doh15315@doh.go.th

             หมวดทางหลวงปะนาเระ  doh15316@doh.go.th

             หมวดทางหลวงยะรัง      doh15317@doh.go.th

             หมวดทางหลวงหนองจิก  doh15318@doh.go.th


'