แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
หมวดทางหลวงยะรัง
ลงวันที่ 02/11/2561

นายสมชาติ  คงศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงยะรัง

 

          สำนักงานหมวดฯ ตั้งอยู่ที่ กม.15+575 ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บราโอ - ยะลา ในท้องที่ ม.3 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 เบอร์ติดต่อ 073-439064 มีทางหลวงอยู่ในความรับผิดชอบ 5 สายทาง 5 ตอนควบคุม
ระยะทางรวม 84.539 กม. ดังนี้

  1. ทางหลวงหมายเลข 410 0100 ตอนปัตตานี - ยะลา (กม.2+560 – กม.36+837) ระยะทาง 34.277 กม.
  2. ทางหลวงหมายเลข 4061 0101 ตอนยะรัง - สะกำ (กม.0+000 – กม.19+850) ระยะทาง 19.850 กม.
  3. ทางหลวงหมายเลข 4071 0200 ตอนวังพญา - พิเทน (กม.13+248 – กม.24+160) ระยะทาง 10.912 กม.
  4. ทางหลวงหมายเลข 4076 0100 ตอนบ้านใหม่ - ปาเซปูเต๊ะ (กม.0+000 – กม.1+500) ระยะทาง 1.500 กม.
  5. ทางหลวงหมายเลข 4092 0200 ตอนจะรังตาดง - มายอ (กม.17+000 – กม.35+000) ระยะทาง 18.000 กม.

งานในความรับผิดชอบ

  1. งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดผิวทาง, ไหล่ทาง, เขตทาง, ทางเท้าทางเชื่อม, เกาะกลางถนน, จุดกลับรถ, ระบบระบายน้ำ, สะพานและโครงสร้าง
  2. งานอำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายต่างๆและเครื่องหมายจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร
  3. งานบำรุงรักษาต้นไม้, ปลูกต้นไม้, ถางป่า, ตัดหญ้า
  4. งานลาดข้างทางและที่พักผู้โดยสาร (ศาลาทางหลวง)
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


'