f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงยะลา ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด งานเงินทุน จำนวน 2 รายการ 02/12/2562 1,779.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อผงดูดซับน้ำมัน จำนวน ๑๐๐ ถุง 27/11/2562 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ (ครั้งที่ 2) 26/11/2562 82,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ 25/11/2562 70,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 99 ตัว 25/11/2562 44,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 25/11/2562 29,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 25/11/2562 16,046.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 25/11/2562 6,930.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อ HOT MIX จำนวน ๓๐ ตัน 25/11/2562 75,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 21/11/2562 23,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงยะลา จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 20/11/2562 5,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงยะลา ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ 19/11/2562 900,006.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 19/11/2562 6,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ยุโป - ท่าสาป ที่ กม.๓๔ + ๕๐๐ (ด้านซ้ายทาง) (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 18/11/2562 42,039.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โกตาบารู - แบหอ ที่ กม.๑๐ + ๘๒๕ (ด้านซ้ายทาง) (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 18/11/2562 41,401.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 354 รายการ