f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงยะลา จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ติดรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๓ ของแขวงทางหลวงยะลา จำนวน ๕ รายการ 23/12/2562 27,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 23/12/2562 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงยะลา จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 23/12/2562 8,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ 17/12/2562 119,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงยะลา ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ ครั้งที่ 2 18/12/2562 82,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อกรวยยางคาดแถบสะท้อนแสง ขนาด ๔๐x๘๐ ซม. จำนวน ๕๐ อัน 17/12/2562 37,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 17/12/2562 17,121.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ 17/12/2562 119,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอน ควบคุม 0102 ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.10 + 000 - กม. 32 + 079 13/12/2562 99,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 13/12/2562 7,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 09/12/2562 9,793.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/12/2562 9,372.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.26+775 - กม.35+400 ปริมาณงาน 171,422 ตร.ม. 03/12/2562 102,853.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงยะลา ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุน จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 1,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 354 รายการ