f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 15/06/2563 15,060.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงยะลา จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 10/06/2563 8,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงยะลา จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปลูกต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะหา - บาละ ที่ กม.๙ + ๓๑๓ LT. 03/07/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 01/06/2563 11,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 28/05/2563 126,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด ๔ x ๔ x ๑.๘ มม. จำนวน ๙ เส้น 28/05/2563 7,866.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 28/05/2563 64,886.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อแบริเออร์ ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๑๒ อัน 28/05/2563 40,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อคลิปแอมป์ดิจิตอล จำนวน ๓ ตัว 28/05/2563 5,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ 28/05/2563 7,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ กล่อง 28/05/2563 5,243.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สินติดตั้งงานอำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๔๓๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เบตง - บ้าน กม.๑๗ ที่ กม.๒๕+๐๐๐ (ด้านซ้ายทาง ) 22/05/2563 10,138.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สินติดตั้งงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน บ่อหิน - เบตง ที่ กม.๑๑๕+๔๐๐ (ด้านขวาทาง) 22/05/2563 35,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สินติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่างและงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ยุโป - ท่าสาป ที่ กม.๒๗+๖๐๐ (ด้านซ้ายทาง) 22/05/2563 46,266.35 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานทาสีสะพานและราวกันอันตรายคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๓๒+๐๗๙ 20/05/2563 167,312.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 497 รายการ