f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 25/12/2562 40,556.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานตัดหญ้าและถางป่า ทางหลวงหมายเลข 4363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฆอแย - กาโต ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.11 + 058 25/12/2562 285,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข 4244 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - ซาโห่ ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.21 + 781 ปริมาณงาน 126,474 ตร.ม. 24/12/2562 75,884.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อ HOT MIX จำนวน 14.590 ตัน 24/12/2562 36,475.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ 27/12/2562 6,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 27/12/2562 10,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงยะลา ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุน จำนวน 18 ลูก 25/12/2562 1,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศผลการขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด งานเงินทุน จำนวน 2 รายการ 25/12/2562 2,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงยะลา งานจ้างเหมาทาสีแบริเออร์ชนิดกึ่งเงา ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอนยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.27+400 - กม.30+750 09/01/2563 1,091,315.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงยะลา จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ติดรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๓ ของแขวงทางหลวงยะลา จำนวน ๕ รายการ 23/12/2562 27,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 23/12/2562 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงยะลา จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 23/12/2562 8,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ 17/12/2562 119,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงยะลา ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ ครั้งที่ 2 18/12/2562 82,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อกรวยยางคาดแถบสะท้อนแสง ขนาด ๔๐x๘๐ ซม. จำนวน ๕๐ อัน 17/12/2562 37,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 423 รายการ