f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 17/12/2562 17,121.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ 17/12/2562 119,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอน ควบคุม 0102 ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.10 + 000 - กม. 32 + 079 13/12/2562 99,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 13/12/2562 7,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 09/12/2562 9,793.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/12/2562 9,372.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.26+775 - กม.35+400 ปริมาณงาน 171,422 ตร.ม. 03/12/2562 102,853.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงยะลา ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุน จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 1,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงยะลา ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด งานเงินทุน จำนวน 2 รายการ 02/12/2562 1,779.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อผงดูดซับน้ำมัน จำนวน ๑๐๐ ถุง 27/11/2562 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ (ครั้งที่ 2) 26/11/2562 82,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ 25/11/2562 70,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 99 ตัว 25/11/2562 44,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 25/11/2562 29,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 423 รายการ