f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ประวัติแขวงทางหลวงยะลา
ลงวันที่ 28/12/2561

                     ประวัติแขวงทางหลวงยะลา

พ.ศ.2461    เรียกว่า กองทางหมวดยะลา  สังกัดกรมรถไฟหลวง  กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม

พ.ศ.2474    เปลี่ยนมาสังกัดกระทรวงเกษตรและพาณิชยการ

พ.ศ.2476    เปลี่ยนมาสังกัดกระทรวงเศรษฐการ

พ.ศ.2477    เรียกว่า  กองทางหมวดยะลา  สังกัดกองทางภาคใต้ (สงขลา)  กรมโยธาเทศบาล  กระทรวงมหาดไทย                                                กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม

พ.ศ.2486    ตั้งเป็นแขวงการทางยะลา  สังกัดเขตการทางสงขลา

พ.ศ.2495    แขวงการทางยะลา  สังกัดเขตการทางสงขลา  กรมทางหลวงแผ่นดิน  กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

พ.ศ.2506    แขวงการทางยะลา  สังกัดเขตการทางสงขลา  กรมทางหลวง  กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

พ.ศ.2515    แขวงการทางยะลา  สังกัดเขตการทางสงขลา  กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

พ.ศ.2538    แขวงการทางยะลา  สังกัดสำนักทางหลวงที่ 15 (สงขลา) กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม

พ.ศ.2557    แขวงทางหลวงยะลา  สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม

 


'