f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
หมวดทางหลวงรามัน
ลงวันที่ 07/01/2562

หัวหน้าหมวดทางหลวงรามัน  :  นายมาหะมะไดเดน  กาสง

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 3  ตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

หมายเลขควบคุม ชื่อสายทาง กม.เริ่มต้น กม.สิ้นสุด ระยะทาง (กม.)
 40600200  กะรุบี - ตะโล๊ะหะลอ   16+875  28+265  11.390
40630100  ปารามีแต - โกตาบารู  0+000  9+917  9.917 
40660100  โกตาบารู - บือเล็งใต้  0+000  22+041  22.041 
40670100  โกตาบารู - แบหอ  0+000  12+750  12.750 
40710100  โกตาบารู - วังพญา  0+000  13+248  13.248 
40920100  รามัน - จะรังตาดง  0+000  17+000   17.000

'