f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
361 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ปริมาณงาน ๑๘๖,๗๕๓ ตารางเมตร 06/03/2562 112,051.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
362 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศผลการขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุน จำนวน ๒๑ ลูก 06/03/2562 2,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
363 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศผลการขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด งานเงินทุน จำนวน ๒ รายการ 06/03/2562 3,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
364 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๘๙ รายการ 06/03/2562 18,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
365 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๒ รายการ 06/03/2562 2,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
366 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 05/03/2562 11,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
367 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยือนัง – คลองชิง ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ – กม.๑๖+๐๕๐ และ กม.๑๗+๔๔๖ – กม.๑๘+๘๐๐ ระยะทาง ๑.๔๐๔ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/03/2562 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
368 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 27/02/2562 9,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
369 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 22/02/2562 6,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
370 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 22/02/2562 10,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
371 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 22/02/2562 104,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
372 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ 22/02/2562 128,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
373 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 22/02/2562 11,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
374 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.๒๖+๗๗๕ - กม.๓๕+๗๓๐ 20/02/2562 61,410.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
375 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐-กม.๓๒+๐๗๙ 20/02/2562 88,653.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 361 ถึง 375 จาก 450 รายการ