f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
406 แขวงทางหลวงยะลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 04/01/2562 30,810,127.26 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
407 แขวงทางหลวงยะลา วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 04/01/2562 44,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
408 แขวงทางหลวงยะลา วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 04/01/2562 133,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
409 แขวงทางหลวงยะลา วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 04/01/2562 80,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
410 แขวงทางหลวงยะลา วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 04/01/2562 5,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
411 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายจราจรและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 03/01/2562 56,393.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
412 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน ๓๑ รายการ 28/12/2561 599,768.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
413 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 27/12/2561 31,891.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
414 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปริมาณ ๑,๓๐๕ ลบ.ม. 27/12/2561 82,541.25 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
415 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย จำนวน ๑ รายการ (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 26/12/2561 11,208.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
416 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรฯ จำนวน ๒ รายการ (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 26/12/2561 9,474.91 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
417 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าฯ จำนวน ๑ ต้น (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 26/12/2561 40,984.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
418 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 24/12/2561 49,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
419 แขวงทางหลวงยะลา จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ติดรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ของแขวงทางหลวงยะลา จำนวน ๔ รายการ 21/12/2561 29,368.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
420 แขวงทางหลวงยะลา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 18 แผ่น (โครงการลดและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 บริเวณที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง) 20/12/2561 15,552.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 406 ถึง 420 จาก 450 รายการ