f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 98,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 23,342.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 5,992.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 10/08/2563 11,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10/08/2563 403,689.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10/08/2563 11,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10/08/2563 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 04/08/2563 68,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 30/07/2563 97,645.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุไฟฟ้า 21/07/2563 205,435.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุเกษตร 21/07/2563 9,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างงานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 408 21/07/2563 239,424.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมางานปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง-ท่าท้อน ระหว่างกม.21+990-กม.22+200LT. 20/07/2563 480,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 20/07/2563 40,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมางาน Clearing ขนาดเบา ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ ระหว่างกม.71+000-88+000 เป็นตอนๆ 16/07/2563 306,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 581 รายการ