f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 5,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 27,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะจง 20/09/2562 27,208.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562 58,605.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 20/09/2562 1,817,388.82 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 66,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 59,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 117,473.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 100,545.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 28,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 89,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่สร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 11,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 13,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 238,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 28,908.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 357 รายการ