f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
หมวดทางหลวงหาดใหญ่
ลงวันที่ 17/12/2564

หมวดทางหลวงหาดใหญ่่

สำนักงานหมวดทางหลวงหาดใหญ่่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลหาดใหญ่ เลขที่ 110ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีเนื่อที่ 4ไร่ 3 งาน 87ตารางวา

นายณรงค์ชัย นรรัตน์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นหัวหน้าหมวดทางหลวงหาดใหญ่

หมวดทางหลวงหาดใหญ่่ มีบุคลากรปฏิบัติงาน จำนวน 27 คน
- ข้าราชการ 2 คน
- พนักงานราชการ 3 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 23 คน

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบำรุงปกติของทางหลวง 6 สายทาง
รวมระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร รวม 111.200 กม. ระยะทางจริง 42.394 กม.

เส้นทางในความรับผิดชอบ ของหมวดทางหลวงหาดใหญ่่ มีดังนี้
1. ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ระหว่าง กม. 1249+359 - 1258+642
2. ทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม. 2+550 - 24+315
3. ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม. 0+000 -10+187
4. ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ควนลัง - หาดใหญ่ ระหว่าง กม. 29 +224 - 029+724
5.ทางหลวงหมายเลข 4310 ตอน ทางเข้าหาดใหญ่ ระหว่าง กม. 000+000 - 000+278


'