f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร 07/01/2563 12,375.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2563 39,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2563 110,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 1 03/01/2563 70,715.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาค่าแรงติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 414 03/01/2563 13,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562 61,977.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 13,684.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างทำป้ายไวนิล 23/12/2562 29,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 23/12/2562 13,816.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2562 11,286.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2562 81,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 20/12/2562 499,384.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนคลองวง-ท่าท้อน 19/12/2562 140,260.26 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมางานวางท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 43 18/12/2562 279,612.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 357 รายการ