f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 28/09/2563 45,400.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุเกษตร 25/09/2563 30,887.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุไฟฟ้า 25/09/2563 12,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 63097578285 24/09/2563 46,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2563 22,198.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาเจาะจง 22/09/2563 81,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2563 19,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 21/09/2563 46,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 18/09/2563 184,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/09/2563 99,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 17/09/2563 92,558.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/09/2563 44,585.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/09/2563 7,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 16/09/2563 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 16/09/2563 19,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 581 รายการ