f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
หมวดทางหลวงกำแพงเพชร
ลงวันที่ 17/12/2564

หมวดทางหลวงกำแพงเพชร 

สำนักงานหมวดทางหลวงกำแพงเพชร ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 4287 กม.4+924 ด้านขวาทาง ตอน ท่าชะมวง - บางกล่ำ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีเนื่อที่ 12ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา   

นายทวีศักดิ์ หมัดหมาน ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน หัวหน้าหมวดทางหลวงกำแพงเพชร

หมวดทางหลวงกำแพงเพชร มีบุคลากรปฏิบัติงาน จำนวน 23 คน
- ข้าราชการ 1 คน
- ลูกจ้างประจำ 1 คน
- พนักงานราชการ 1 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 18 คน

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบำรุงปกติ ของทางหลวง 3 สายทางรวมระยะทางต่อ 2 ช่อง จราจร  รวม 108.970 กม. ระยะทางจริง 66.144 กม.

เส้นทางในความรับผิดชอบ ของหมวดทางหลวงกำแพงเพชร มีดังนี้
1. ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ระหว่าง กม. 1218+664 - กม.1249+359
2. ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม. 0+000 - กม.29+224
3. ทางหลวงหมายเลข 4208 ตอน ทางแยกเข้าสถานีรถไฟบางกล่ำ ระหว่าง กม. 0+000 - กม.6+ 255


'