f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/08/2563 10,095.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/08/2563 80,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 26/08/2563 63,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 26/08/2563 5,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/08/2563 23,144.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/08/2563 95,075.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าพร้อมอุปกรณ์และฟิล์มกรองแสง 24/08/2563 6,206.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (High mast) ทางหลวงหมายเลข 4 19/08/2563 495,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาปะซ่อม ทางหลวงหมายเลข 4287 19/08/2563 499,998.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2563 15,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2563 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2563 11,484.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2563 130,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 15,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 22,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 581 รายการ