f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาบริการ 15/07/2563 6,697.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 15/07/2563 32,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุไฟฟ้า 15/07/2563 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 5,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 14,725.34 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน เมย.-มิย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) 13/07/2563 129,434.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุเกษตร 13/07/2563 30,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 13/07/2563 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 13/07/2563 49,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 09/07/2563 113,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง 08/07/2563 200,978.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง 08/07/2563 65,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 03/07/2563 121,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 03/07/2563 11,506.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 6,996.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 581 รายการ