f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 28,908.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 15,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 6,232.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 6,147.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 6,417.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 53,005.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 407 ปริมาณงาน 7 ต้น 17/09/2562 103,453.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 17/09/2562 2,580,739.29 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 58,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 13,441.48 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 42,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 9,385.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 97,569.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 358 รายการ