f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 52,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 16,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 116,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2562 15,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2562 303,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมางานทางระบายน้ำ งานขุดลอกรางระบายน้ำ 15/11/2562 149,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 109,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2562 7,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2562 99,456.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2562 6,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2562 9,658.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2562 99,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2562 5,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 19,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 357 รายการ