f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 17,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาทาสีขอบคันหิน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ 09/09/2562 93,404.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาซ่อมไฟ High mast บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนเนินพิชัย-คลองหวะ 06/09/2562 102,735.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 7,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 06/09/2562 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 213,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 87,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 19,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะจง 05/09/2562 18,865.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2562 98,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยายพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562 17,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาจง 29/08/2562 10,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง พื้นที่ควบคุมหมวดทางหลวงหาดใหญ่ ปริมาณทั้งสิ้น 202,248.00 ตร.ม. 29/08/2562 107,191.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 357 รายการ