f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาบริการ 16/09/2563 13,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาบริการ 15/09/2563 77,615.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 15/09/2563 7,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/09/2563 110,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร 15/09/2563 35,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างติดฟิล์มกรองแสง 15/09/2563 8,025.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/09/2563 98,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/09/2563 51,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร 14/09/2563 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 14/09/2563 15,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11/09/2563 64,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/09/2563 11,066.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/09/2563 171,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10/09/2563 11,594.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10/09/2563 383,851.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 581 รายการ