f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 76,334.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีฌแพาะเจาะจง 17/12/2562 236,031.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 5,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 98,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.62 12/12/2562 2,083,945.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 24,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีโฉเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 56,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 984,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมางานถางป่าและขุดตอ ทางหลวงหมายเลข 4 ระหว่างกม.1240+600-กม.1248+000 เป็นตอนๆ 11/12/2562 490,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562 43,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 99,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 12,938.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมางานก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 414 21/11/2562 118,677.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 52,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 357 รายการ