วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
121 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/39 24/12/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
122 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6141-09-4 จำนวน 4 รายการ 319/-/63/13 23/12/2562 21,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
123 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/63/13 23/12/2562 20,168.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
124 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet Enterprise M604 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-09636-59 จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 319/-/63/37 23/12/2562 16,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
125 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ เลขที่ 319/60/63/36 23/12/2562 74,155.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
126 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมรถหมายเลข 21-6627-15-9 319/-/63/12 16/12/2562 3,426.14 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
127 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 319/30/63/11 13/12/2562 14,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
128 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 319/35/63/12 13/12/2562 11,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
129 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4085 และ 4095 ปริมาณงาน 261,243.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/35 11/12/2562 130,621.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
130 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ เลขที่ 319/4563/34 11/12/2562 216,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
131 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.66+100-กม.74+397 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 97,605.00 ตร.ม เลขที่ 319/-/63/33 09/12/2562 390,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
132 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/32 06/12/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
133 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 06/12/2562 2,827,883.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
134 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/10 04/12/2562 2,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
135 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 24 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/31 04/12/2562 18,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 121 ถึง 135 จาก 341 รายการ