วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อโคมไฟถนน LED 100 วัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 16 ตัว 319/45/67/100 01/03/2567 448,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหลักกิโลเมตร จำนวน 1 ต้น 319/60/67/99 29/02/2567 1,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 2 รายการ 319/-/67/23 29/02/2567 13,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/67/98 28/02/2567 69,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 5 รายการ 319/30/67/16 28/02/2567 18,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 319/45/67/97 27/02/2567 127,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ๓๑๙/๖๐/๖๗/๙๖ 27/02/2567 550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 319/60/67/95 22/02/2567 45,185.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 5 รายการ 319/30/67/15 21/02/2567 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๗/๙๔ 21/02/2567 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9839-16-3 จำนวน 1 รายการ 319/-/67/22 20/02/2567 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อเสาไฟกระพริบ สูง 3.5 เมตร หนา 4 นิ้ว จำนวน 3 ต้น 319/45/67/92 20/02/2567 25,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้า จำนวน 3 รายการ 319/60/67/91 20/02/2567 11,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 7110-018-0753-58 จำนวน 1 รายการ 319/-/67/93 20/02/2567 500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว บรรจุ 20 กิโลกรัม จำนวน 10 ถุง 319/60/67/90 19/02/2567 11,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,089 รายการ