วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9838-16-2 จำนวน 3 รายการ 319/-/66/41 07/09/2566 12,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 319/40/66/278 06/09/2566 7,981.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 4110-01385-62 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/279 06/09/2566 650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 7 รายการ 319/30/66/62 05/09/2566 16,265.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๗๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2566 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon รุ่น Pixmax ix6770 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-14344-65 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/276 05/09/2566 2,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 319/60/66/275 05/09/2566 22,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 10 รายการ 319/30/66/62 05/09/2566 28,065.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตลับหมึกสีดำ) จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๖/๒๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2566 60,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 319/30/66/61 04/09/2566 13,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/66/273 01/09/2566 59,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 4 รายการ 319/30/66/60 31/08/2566 4,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 319/60/66/272 29/08/2566 19,805.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างปะยางเครื่องจักรหมายเลข 44-9961-17-0 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/40 29/08/2566 250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 319/40/66/271 28/08/2566 100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,920 รายการ