วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 13/02/2563 1,451,601.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๓/๗๐ 12/02/2563 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/22 07/02/2563 22,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อยางรถยนต์รถหมายเลข 44-8818-08-1 จำนวน 2 เส้น 319/30/63/23 07/02/2563 6,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เลขที่ 319/60/63/68 07/02/2563 51,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 48 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/67 06/02/2563 37,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน ๑๒.๐๐ ตัน 319/60/63/66 05/02/2563 24,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 12 รายการ สข.2/ข.3/2563 03/03/2563 360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/21 04/02/2563 3,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมรถหมายเลข 20-6266-15-2 จำนวน 4 รายการ 319/-/63/22 04/02/2563 9,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/65 31/01/2563 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/20 30/01/2563 2,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-8172-07-7 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/18 29/01/2563 1,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 6 รายการ 319/-/63/19 29/01/2563 67,030.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-0303-17-3 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/20 29/01/2563 4,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 341 รายการ