วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 319/-/63/03 01/11/2562 5,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาบริการ จำนวน 6 รายการ 319/-/63/02 01/11/2562 29,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาบริการ จำนวน 11 รายการ 319/-/63/04 01/11/2562 23,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/63/01 01/11/2562 9,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/02 01/11/2562 12,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อทรายหยาบ จำนวน 12 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/05 30/10/2562 9,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/03 28/10/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/01 25/10/2562 11,532.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ เลขที่ 319/60/63/02 28/10/2562 56,735.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 62 ถึง ก.ย.62) 15/10/2562 20,055.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 10/10/2562 15,947,593.63 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/257 27/09/2562 151,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เลขที่ 319/40/62/256 26/09/2562 23,224.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 100.00 ตัน เลขที่ 319/60/62/255 25/09/2562 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/254 24/09/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 245 รายการ