วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) จ.สงขลา ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) กม.๑๒๘๐+๐๙๙ S/B ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา- 08/05/2567 3,270,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้าง งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.20+904-กม.22+670 ปริมาณงาน 21,192.00 ตร.ม. 13/05/2567 22,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ตอน 5 ระหว่าง กม.18+875-กม.20+589 ปริมาณงาน 20,568.00 ตร.ม. 13/05/2567 21,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงวังใหญ่ แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) จ.สงขลา ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ต 03/05/2567 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คลองแงะ-บาโรย ระหว่าง กม.๙+๘๐๐-กม.๑๒+๙๓๐ ปริมาณงาน ๒๘,๑๗๐.๐๐ ตร.ม. 14/05/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อไวนิล จำนวน 2 รายการ 319/85/67/118 28/03/2567 2,388.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1278+300-กม.1289+700 (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.55+000-กม.73+500 (เป็นตอนๆ) 03/05/2567 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหิน ขนาด 3/8" จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/67/117 27/03/2567 10,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.8+935-กม.12+345 LT (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 4095 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะบ้าย้อย-เขาแดง ระหว่าง กม.13+515-กม.13+970 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 53 ต้น) 07/05/2567 2,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6627-15-9 จำนวน 18 รายการ 319/-/67/31 25/03/2567 5,841.02 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๗/๑๑๖ 26/03/2567 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ตอน 3 ระหว่าง กม.3+054-กม.7+645 S/B,N/B ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๒๗๙+๑๑๒-กม.๑๒๘๔+๕๘๐ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/05/2567 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 7 รายการ 319/30/67/22 25/03/2567 4,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 319/45/67/115 25/03/2567 93,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,148 รายการ