วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อเอ็นตัดหญ้า จำนวน 10 ม้วน 319/70/66/270 25/08/2566 11,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2566 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซิ้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/66/269 24/08/2566 560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 00-0134-09 จำนวน 2 รายการ 319/-/66/267 23/08/2566 4,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/66/266 22/08/2566 8,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 4 รายการ 319/30/66/59 21/08/2566 5,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 319/40/66/265 21/08/2566 5,235.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6627-15-9 จำนวน 9 รายการ 319/-/66/39 18/08/2566 4,093.77 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 98-0506-08 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/264 16/08/2566 850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 4110-01390-62 จำนวน 4 รายการ 319/-/66/263 16/08/2566 1,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/66/262 16/08/2566 1,419.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/38 15/08/2566 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 319/60/66/261 15/08/2566 128,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 12 รายการ 319/30/66/58 15/08/2566 28,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/66/260 15/08/2566 9,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,920 รายการ