วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/62/253 23/09/2562 105,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เลขที่ 319/60/62/252 23/09/2562 30,395.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เลขที่ 319/45/62/251 18/09/2562 83,085.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/62/250 17/09/2562 18,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อกรวยยาง ขนาด 80 ซม. จำนวน 200 อัน เลขที่ 319/60/62/248 13/09/2562 136,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 25 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/247 13/09/2562 62,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/246 13/09/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลืองพร้อมเสา จำนวน 26 ชุด เลขที่ 319/45/62/245 12/09/2562 478,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 35 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/244 11/09/2562 87,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 10/09/2562 4,635,995.18 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/62/244 06/09/2562 90,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 319/60/62/243 06/09/2562 8,225.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อปูนซีเมนต์ซิลิก้า (เสือ) มอก.80-2550 จำนวน 185 ถุง 319/60/62/242 06/09/2562 30,525.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อทรายหยาบ จำนวน 24 ลบ.ม. 319/60/62/241 06/09/2562 19,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 319/40/62/239 05/09/2562 10,041.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 245 รายการ