วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9961-17-0 จำนวน 4 รายการ 319/-/63/21 29/01/2563 13,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมรถหมายเลข 20-6266-15-2 จำนวน 4 รายการ 319/-/63/22 29/01/2563 9,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ เลขที่ 319/60/63/63 24/01/2563 42,165.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 13 รายการ 319/30/63/19 24/01/2563 30,855.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เลขที่ 319/45/63/62 23/01/2563 79,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/61 23/01/2563 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/18 17/01/2563 4,710.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9575-14-7 จำนวน 5 รายการ 319/-/63/17 17/01/2563 6,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเปลี่ยนเบาะนั่งยาว รถหมายเลข 44-9107-13-7 จำนวน 2 ชุด 319/-/63/16 17/01/2563 7,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมกระบอกไฮดรอลิค รถหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 1 ชุด 319/-/63/15 17/01/2563 33,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เลขที่ 319/60/63/60 17/01/2563 83,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อยาง CMS-2h มอก.371-2530 จำนวน 30 ถัง เลขที่ 319/60/63/59 17/01/2563 174,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/17 16/01/2563 2,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 3 รายการ 319/30/63/16 16/01/2563 3,456.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/58 16/01/2563 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 341 รายการ