วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/37 11/08/2566 3,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 319/40/66/259 10/08/2566 840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อไวนิล ขนาด 2.44 x 4.88 ม. จำนวน 1 ผืน 319/85/66/258 10/08/2566 1,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2566 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/66/256 08/08/2566 486.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 319/30/66/255 07/08/2566 2,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0303-17-3 จำนวน 5 รายการ 319/-/66/35 04/08/2566 6,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 46-6497-05-9 จำนวน 3 รายการ 319/-/66/34 03/08/2566 7,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6141-09-4 จำนวน 2 รายการ 319/-/66/32 03/08/2566 6,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9710-16-8 จำนวน 6 รายการ 319/-/66/33 03/08/2566 13,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 61-6018-94-2 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/31 03/08/2566 2,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 319/30/66/57 03/08/2566 4,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อยาฆ่าหญ้า ชนิดดูดซึม จำนวน 8 กล. 319/70/66/254 03/08/2566 7,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2566 5,143.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อยางรถยนต์หมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 2 เส้น 319/30/66/56 03/08/2566 17,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,920 รายการ