วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/237 02/09/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.25+955-กม.26+610 N/B ปริมาณงาน 0.655 กม. จำนวน 10 รายการ 23/09/2562 4,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0103 ตอน ลำไพล-นาจวก ระหว่าง กม.62+875-กม.63+790 ปริมาณงาน 0.915 กม. จำนวน 10 รายการ 23/09/2562 4,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.38+670-กม.39+370 N/B ปริมาณงาน 8,000 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 23/09/2562 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 319/60/62/236 30/08/2562 7,055.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ซ่อมแบริเออร์เนื่องจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ที่ กม.40+500 ปริมาณงาน 32.00 ม. 30/08/2562 51,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อปูนซีเมนต์ซิลิก้า (เสือ) จำนวน 40 ถุง 319/60/62/234 29/08/2562 6,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อทรายหยาบ จำนวน 48 ลบ.ม. 319/60/62/233 29/08/2562 38,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางและร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข ๔๓ และ ๔๐๘ ปริมาณงาน ๔๗๔,๗๙๘.๐๐ ตร.ม. ๓๑๙/-/๖๒/๒๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 237,399.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 319/60/62/229 26/08/2562 11,215.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 319/45/62/228 26/08/2562 90,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อยาง CRS-2 จำนวน 18 ถัง 319/60/62/227 26/08/2562 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เลขที่ 319/60/62/226 23/08/2562 95,370.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/223 22/08/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 42, 408, 4113 และ 4243 เลขที่ 319/-/62/222 22/08/2562 243,511.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 245 รายการ