วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/56 10/01/2563 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อลวดหนาม จำนวน30 ม้วน 319/60/63/55 10/01/2563 11,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V 70 AH พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ จำนวน 1 ลูก รถหมายเลข 44-8172-07-7 319/30/63/15 09/01/2563 3,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-8818-08-1 จำนวน 3 รายการ 319/-/63/14 09/01/2563 600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 09/01/2563 1,759,022.64 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ (8 หน่วย) สข.2/ข.2/2563 12/02/2563 1,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ (158 หน่วย) สข.2/ข.1/2563 12/02/2563 1,705.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เลขที่ 319/60/63/52 07/01/2563 9,610.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เลขที่ 319/60/63/51 07/01/2563 77,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง พร้อมเสา จำนวน 22 ชุด เลขที่ 319/45/63/47 02/01/2563 404,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/45 27/12/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เลขที่ 319/60/63/43 26/12/2562 8,877.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/62/14 25/12/2562 6,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/63/13 25/12/2562 19,518.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/63/42 25/12/2562 29,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 341 รายการ