วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
136 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.17+000-กม.20+500 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/29 02/12/2562 499,998.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
137 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/09 02/12/2562 3,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
138 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 20 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/28 29/11/2562 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
139 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/27 29/11/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
140 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณลาดคันทางและไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 42,408 และ 4113 ปริมาณงาน 313,863.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/26 28/11/2562 156,931.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
141 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อเหล็กกล่อง ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว x 6.00 ม. หนา 1.6 มม. จำนวน 100 เส้น เลขที่ 319/60/63/25 27/11/2562 43,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ เลขที่ 319/45/63/23 26/11/2562 77,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
143 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เลขที่ 319/40/63/22 26/11/2562 5,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
144 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 10 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/21 25/11/2562 25,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
145 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ เลขที่ 319/70/63/20 22/11/2562 9,085.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
146 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมรถหมายเลข 74-6141-09-4 จำนวน 8 รายการ 319/-/63/09 21/11/2562 20,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
147 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/08 21/11/2562 3,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 46-6692-08-5 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/10 21/11/2562 7,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
149 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างจ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9052-11-9 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/11 21/11/2562 9,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
150 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ - บาโรย ระหว่าง กม.19+000 - กม.25+000 LT.RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,312.00 ตร.ม. 319/-/63/19 20/11/2562 499,872.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 136 ถึง 150 จาก 341 รายการ