วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
136 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อปูนซีเมนต์ซิลิก้า (เสือ) จำนวน 40 ถุง 319/60/62/234 29/08/2562 6,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
137 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อทรายหยาบ จำนวน 48 ลบ.ม. 319/60/62/233 29/08/2562 38,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
138 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางและร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข ๔๓ และ ๔๐๘ ปริมาณงาน ๔๗๔,๗๙๘.๐๐ ตร.ม. ๓๑๙/-/๖๒/๒๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 237,399.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
139 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 319/60/62/229 26/08/2562 11,215.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
140 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 319/45/62/228 26/08/2562 90,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
141 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อยาง CRS-2 จำนวน 18 ถัง 319/60/62/227 26/08/2562 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เลขที่ 319/60/62/226 23/08/2562 95,370.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
143 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/223 22/08/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
144 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 42, 408, 4113 และ 4243 เลขที่ 319/-/62/222 22/08/2562 243,511.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
145 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 17 ถัง เลขที่ 319/60/62/221 22/08/2562 98,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
146 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เลขที่ 319/45/62/220 21/08/2562 84,375.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
147 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาด พัสดชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 15 รายการ 18/09/2562 27,792.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ติดตั้งราวกันอันตราย CLASS I TYPE I ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1284+550-กม.1284+650 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 84.00 ม. เลขที่ 319/-/62/219 20/08/2562 164,724.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
149 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เลขที่ 319/60/62/218 20/08/2562 5,665.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
150 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.35+135-กม.42+740 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 120,203.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/217 20/08/2562 480,812.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 136 ถึง 150 จาก 269 รายการ