วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ (158 หน่วย) สข.2/ข.1/2563 09/01/2563 1,705.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เลขที่ 319/60/63/52 07/01/2563 9,610.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เลขที่ 319/60/63/51 07/01/2563 77,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง พร้อมเสา จำนวน 22 ชุด เลขที่ 319/45/63/47 02/01/2563 404,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/45 27/12/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เลขที่ 319/60/63/43 26/12/2562 8,877.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/62/14 25/12/2562 6,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/63/13 25/12/2562 19,518.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/63/42 25/12/2562 29,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/39 24/12/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6141-09-4 จำนวน 4 รายการ 319/-/63/13 23/12/2562 21,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/63/13 23/12/2562 20,168.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet Enterprise M604 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-09636-59 จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 319/-/63/37 23/12/2562 16,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ เลขที่ 319/60/63/36 23/12/2562 74,155.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมรถหมายเลข 21-6627-15-9 319/-/63/12 16/12/2562 3,426.14 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 245 รายการ