วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการ ทาสีน้ำพลาสติกสะพานข้ามคลอง ปริมาณงาน 863 ตร.ม. 319/-/67/31 14/11/2566 110,464.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 2 ผืน 319/85/67/30 14/11/2566 864.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 4 รายการ 319/-/67/02 13/11/2566 6,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 4 รายการ 319/-/67/01 09/11/2566 24,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 319/30/67/02 09/11/2566 9,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน คลองแงะ - นาทวี ระหว่าง กม.๕+๔๑๙ - กม.๗+๒๒๓ N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๓๐๑ ตร.ม. ๓๑๙/-/๖๗/๒๙ 09/11/2566 120,099.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 319/45/67/27 08/11/2566 84,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อกรูยิงฝ้า ขนาด 6 x 1 " จำนวน 5 กล่อง 319/60/67/28 08/11/2566 625.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 5 รายการ 319/30/67/01 08/11/2566 2,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 319/60/67/26 07/11/2566 25,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/67/24 07/11/2566 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ 319/40/67/25 07/11/2566 4,710.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/67/23 06/11/2566 77,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 319/45/67/22 06/11/2566 15,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 319/60/67/21 01/11/2566 388,015.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,920 รายการ