วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด ๒๔,๕๐๐ BTU พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๒๐/๖๗/๑๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2567 92,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด ๑๒,๕๐๐ BTU พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๒๐/๖๗/๑๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2567 13,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๑,๐๐๐ BTU พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๒๐/๖๗/๑๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2567 38,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เทปวัดระยะใยแก้ว ๕๐ เมตร รุ่น STHT ๓๔๖๓-๘ 11/06/2567 680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๒๐/๖๗/๑๙๒ 11/06/2567 1,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมา งานบำรุงรักษา หลักนำทาง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 4 , 42 , 408 , 4054 , 4085 , 4095 และ 4369 จำนวน 1 งาน ๓๑๙/-/๖๗/๑๙๕ 11/06/2567 422,497.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/67/194 11/06/2567 2,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 319/30/67/35 11/06/2567 3,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 319/40/67/188 11/06/2567 22,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ) จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๒๐/๖๗/๑๘๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2567 3,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA) จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๒๐/๖๗/๑๘๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2567 25,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ๓๑๙/๒๐/๖๗/๑๘๖ 10/06/2567 27,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ๓๑๙/๒๐/๖๗/๑๘๕ 10/06/2567 116,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 3 รายการ 319/30/67/34 10/06/2567 3,210.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ สำหรับกระดาษขนาด A4) จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๒๐/๖๗/๑๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2567 16,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,195 รายการ