วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
151 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 40.00 ตัน เลขที่ 319/60/62/215 19/08/2562 79,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
152 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ 319/-/62/32 19/08/2562 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
153 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 รายการ 319/-/62/31 19/08/2562 39,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
154 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ 319/-/62/30 19/08/2562 14,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
155 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมหม้อน้ำ 319/-/62/29 16/08/2562 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
156 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ เลขที่ 319/60/62/214 16/08/2562 78,375.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
157 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลืองพร้อมเสา จำนวน 5 ชุด เลขที่ 319/45/62/213 16/08/2562 92,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
158 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 319/-/62/28 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 8,491.63 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
159 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 43 , 4085 และ 4095 ปริมาณงาน 504,351.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/211 15/08/2562 252,175.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
160 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 รายการ 16/09/2562 470,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
161 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 12.00 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/210 15/08/2562 9,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
162 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/209 14/08/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
163 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ซ่อมแบริเออร์และป้ายจราจร เนื่องจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ที่ กม.40+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เลขที่ 319/-/62/208 14/08/2562 53,859.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
164 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1286+350-กม.1286+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 10 รายการ 16/09/2562 1,827,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
165 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เลขที่ 319/45/62/207 13/08/2562 90,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 151 ถึง 165 จาก 269 รายการ