วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
151 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 20 ลบ.ม. 319/60/63/18 19/11/2562 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
152 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/63/17 19/11/2562 9,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
153 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/63/07 19/11/2562 6,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
154 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 5 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/16 15/11/2562 12,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
155 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/15 15/11/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
156 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/63/14 14/11/2562 288,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
157 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เลขที่ 319/60/63/13 14/11/2562 33,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
158 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/05 13/11/2562 2,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
159 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/06 13/11/2562 18,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
160 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเจียร์จานเบรคหลังซ้าย-ขวา จำนวน 2 ลูก 319/-/63/08 13/11/2562 1,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
161 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณไหล่ทางด้านซ้าย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.14+000-กม.22+200 S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 124,920.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/12 12/11/2562 499,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
162 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรกลหมายเลข 44-8172-07-7 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/06 08/11/2562 5,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
163 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 319/30/63/04 08/11/2562 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
164 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/07 08/11/2562 19,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
165 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างถอดใส่ยางรถหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 2 เส้น 319/-/63/05 08/11/2562 1,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 151 ถึง 165 จาก 341 รายการ