วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
166 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/09 07/11/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
167 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 06/11/2562 168,212.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
168 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 319/30/63/03 06/11/2562 11,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
169 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณร่องกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.50+500-กม.66+100 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 124,950.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/08 06/11/2562 499,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
170 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เลขที่ 319/60/63/07 05/11/2562 77,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
171 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 27 ตัว เลขที่ 319/60/63/06 04/11/2562 15,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
172 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 319/-/63/03 01/11/2562 5,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
173 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาบริการ จำนวน 6 รายการ 319/-/63/02 01/11/2562 29,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
174 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาบริการ จำนวน 11 รายการ 319/-/63/04 01/11/2562 23,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
175 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/63/01 01/11/2562 9,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
176 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/02 01/11/2562 12,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
177 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อทรายหยาบ จำนวน 12 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/05 30/10/2562 9,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
178 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/03 28/10/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
179 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/01 25/10/2562 11,532.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
180 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ เลขที่ 319/60/63/02 28/10/2562 56,735.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 166 ถึง 180 จาก 341 รายการ