วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อป้ายบังคับ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.75 (บ.35) จำนวน 1 รายการ 319/60/63/110 09/04/2563 63,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการรื้อถอนป้ายและโครงสร้างป้าย OVERHEAD ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.1295+527 N/B, กม.1307+620 S/B, N/B, กม.1308+120 S/B,N/B 10/04/2563 96,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.200+655-กม.201+145 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 14/05/2563 1,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.11+453-กม.11+823 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 25 รายการ 09/04/2563 11,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.17+150-กม.17+915 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 21/04/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.7+947 N/B ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ที่ กม.60+090 S/B 16/04/2563 255,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงวังใหญ่ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ที่ กม.49+797 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) 63047150040 08/04/2563 44,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) 63047109497 07/04/2563 4,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมรถหมายเลข 15-6476-11-8 จำนวน 6 รายการ 319/-/63/28 07/04/2563 5,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9575-14-7 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/25 07/04/2563 7,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเปลี่ยนเบาะนั่งยาว รถหมายเลข 44-8818-08-1 319/-/63/26 07/04/2563 7,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเปลี่ยนแป๊บน้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย รถหมายเลข 74-6141-09-4 319/-/63/27 07/04/2563 5,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 319/30/63/27 07/04/2563 31,265.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ตอน 2 ระหว่าง กม.16+200-กม.17+040 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 38 รายการ 29/04/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 391 รายการ