วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 180 ksc. จำนวน 4 ลบ.ม. 319/60/67/05 17/10/2566 9,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 319/45/67/04 16/10/2566 19,060.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๗/๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/2566 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 319/45/67/02 12/10/2566 30,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 180 ksc. จำนวน 3 ลบ.ม. 319/60/67/01 12/10/2566 7,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อน้ำมันหล่อลื่นจำนวน 4 รายการ 319/35/66/67 14/09/2566 34,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9710-16-8 จำนวน 8 รายการ 319/-/66/36 11/08/2566 20,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อน้ำมันหล่อลื่นจำนวน 4 รายการ 319/35/66/67 14/09/2566 34,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.2566) 09/10/2566 39,734.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9838-16-2 จำนวน 7 รายการ 319/-/66/46 25/09/2566 16,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/66/293 22/09/2566 12,811.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๙๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2566 91,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 8 รายการ 319/30/66/69 21/09/2566 6,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 319/40/66/291 21/09/2566 600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 25-6547-97-7 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/43 21/09/2566 3,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,920 รายการ