วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อน้ำมันหล่อลื่นจำนวน 1 รายการ 319/35/67/27 24/04/2567 10,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/67/134 24/04/2567 24,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม (3M) จำนวน 220 แผ่น 319/60/67/133 23/04/2567 17,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.60+100-กม.60+400 S/B. ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2567 24,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๗/๑๓๑ 22/04/2567 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 319/60/67/132 22/04/2567 35,210.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน จะนะ-ปาแด ตอน 3 ระหว่าง กม.58+500-กม.61+900 S/B ปริมาณงาน 38,395.00 ตร.ม. 16/05/2567 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คลองแงะ - นาจวก ระหว่าง กม.๒๘+๗๐๐ - กม.๒๙+๙๐๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๖๒๕ กม.) โดยวิธีคัดเลือก 15/05/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ และฐาน จำนวน 1 แห่ง 319/-/67/130 19/04/2567 35,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 2 รายการ 319/30/67/26 18/04/2567 1,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 319/45/67/129 18/04/2567 67,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปลักพ้อ-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.218+387-กม.222+230 เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,299 อัน) 13/05/2567 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/67/128 17/04/2567 1,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/60/67/128 17/04/2567 1,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปลักพ้อ-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง 222+949-กม.225+638 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,148 รายการ