วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 319/60/67/159 27/05/2567 11,213.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 319/40/67/158 27/05/2567 16,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 56-0559-20 จำนวน 1 รายการ 319/-/67/156 23/05/2567 950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 319/60/67/155 21/05/2567 54,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๗/๑๕๔ 21/05/2567 10,687.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 46-7070-19-9 จำนวน 4รายการ 319/-/67/32 20/05/2567 5,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 2 รายการ 319/30/67/31 16/05/2567 1,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อไวนิล ขนาด 1.00 x 2.00 ม. จำนวน 1 ผืน 319/85/67/153 15/05/2567 300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ 319/70/67/152 15/05/2567 4,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/45/67/151 14/05/2567 14,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๗/๑๔๙ 13/05/2567 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุโรงงานจำนวน 1 รายการ 319/30/67/30 13/05/2567 120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/67/150 13/05/2567 6,325.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 319/40/67/148 13/05/2567 40,435.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 3 รายการ 319/30/67/29 08/05/2567 3,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,195 รายการ