วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เลขที่ 319/60/63/13 14/11/2562 33,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/05 13/11/2562 2,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/06 13/11/2562 18,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเจียร์จานเบรคหลังซ้าย-ขวา จำนวน 2 ลูก 319/-/63/08 13/11/2562 1,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณไหล่ทางด้านซ้าย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.14+000-กม.22+200 S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 124,920.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/12 12/11/2562 499,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรกลหมายเลข 44-8172-07-7 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/06 08/11/2562 5,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 319/30/63/04 08/11/2562 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/07 08/11/2562 19,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างถอดใส่ยางรถหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 2 เส้น 319/-/63/05 08/11/2562 1,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/09 07/11/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 06/11/2562 168,212.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 319/30/63/03 06/11/2562 11,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณร่องกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.50+500-กม.66+100 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 124,950.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/08 06/11/2562 499,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เลขที่ 319/60/63/07 05/11/2562 77,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 27 ตัว เลขที่ 319/60/63/06 04/11/2562 15,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 245 รายการ