วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 2 รายการ 319/30/66/68 20/09/2566 1,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/66/290 19/09/2566 2,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2566 218,206.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/66/288 15/09/2566 600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-2043-48 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/287 14/09/2566 2,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 319/40/66/286 14/09/2566 62,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 319/40/66/285 13/09/2566 123,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 319/30/66/65 13/09/2566 3,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 319/60/66/284 12/09/2566 5,755.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 8 รายการ 319/30/66/64 12/09/2566 21,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักร หมายเลข 4110-01386-62 08/09/2566 590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 319/40/66/282 08/09/2566 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักร หมายเลข 56-0559-20 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/281 07/09/2566 1,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ ฟูจิบิชิ ขนาด 1,800 บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-2073-48 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/280 07/09/2566 2,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 25-7048-16-6 จำนวน 3 รายการ 319/-/66/42 07/09/2566 5,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,920 รายการ