วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
181 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/167 24/06/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
182 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนแนวทางพร้อมเสาเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.5+850-กม.12+400 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 51.30 ตร.ม. 319/-/62/165 18/06/2562 323,703.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
183 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/62/163 14/06/2562 27,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
184 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 รายการ 18/07/2562 14,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
185 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 รายการ 14/06/2562 28,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
186 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อเสาป้าย ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว x 3.00 ม. จำนวน 20 ต้น 319/60/62/161 13/06/2562 20,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
187 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 319/45/62/160 13/06/2562 54,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
188 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 12/06/2562 1,446,006.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
189 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/62/100 10/06/2562 24,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
190 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/62/99 10/06/2562 17,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
191 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/62/98 10/06/2562 5,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
192 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/62/97 10/06/2562 15,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
193 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/159 10/06/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
194 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อผงดูดซับคราบน้ำมันและเคมี (ถุงละ 5 กก.) จำนวน 100 ถุง 319/60/62/158 10/06/2562 96,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
195 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.11+761-กม.41+856 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 3 แห่ง 319/-/62/157 04/06/2562 388,237.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 181 ถึง 195 จาก 245 รายการ