วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
181 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 62 ถึง ก.ย.62) 15/10/2562 20,055.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
182 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 10/10/2562 15,947,593.63 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
183 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/257 27/09/2562 151,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
184 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เลขที่ 319/40/62/256 26/09/2562 23,224.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
185 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 100.00 ตัน เลขที่ 319/60/62/255 25/09/2562 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
186 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/254 24/09/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
187 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/62/253 23/09/2562 105,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
188 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เลขที่ 319/60/62/252 23/09/2562 30,395.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
189 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เลขที่ 319/45/62/251 18/09/2562 83,085.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
190 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/62/250 17/09/2562 18,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
191 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อกรวยยาง ขนาด 80 ซม. จำนวน 200 อัน เลขที่ 319/60/62/248 13/09/2562 136,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
192 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 25 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/247 13/09/2562 62,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
193 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/246 13/09/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
194 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลืองพร้อมเสา จำนวน 26 ชุด เลขที่ 319/45/62/245 12/09/2562 478,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
195 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 35 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/244 11/09/2562 87,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 181 ถึง 195 จาก 341 รายการ