วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
211 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 319/45/62/160 13/06/2562 54,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
212 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 12/06/2562 1,446,006.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
213 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/62/100 10/06/2562 24,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
214 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/62/99 10/06/2562 17,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
215 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/62/98 10/06/2562 5,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
216 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/62/97 10/06/2562 15,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
217 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/159 10/06/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
218 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อผงดูดซับคราบน้ำมันและเคมี (ถุงละ 5 กก.) จำนวน 100 ถุง 319/60/62/158 10/06/2562 96,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
219 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.11+761-กม.41+856 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 3 แห่ง 319/-/62/157 04/06/2562 388,237.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
220 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 319/40/62/156 31/05/2562 9,943.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
221 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/155 31/05/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
222 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 17 ถัง 319/60/62/154 30/05/2562 98,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
223 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 12.00 ลบ.ม. 319/60/62/152 21/05/2562 9,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
224 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/151 21/05/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
225 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 154 ตัน 319/60/62/150 14/05/2562 323,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 211 ถึง 225 จาก 269 รายการ