วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
226 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 50 ตัน 319/60/62/149 13/05/2562 100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
227 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 319/45/62/148 13/05/2562 96,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
228 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 319/60/62/146 08/05/2562 75,785.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
229 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง พร้อมเสา จำนวน 2 ชุด 319/45/62/145 07/05/2562 37,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
230 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 03/05/2562 2,486,172.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
231 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/143 03/05/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
232 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนแนวทางพร้อมเสาเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.1+975-กม.5+525 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 50.40 ตร.ม.319/-/62/142 03/05/2562 308,059.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
233 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 319/40/62/141 02/05/2562 6,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
234 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 319/45/62/140 01/05/2562 47,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
235 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จัดซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 24 ลบ.ม. 319/60/62/139 29/04/2562 18,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
236 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) บริเวณร่องกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.16+600-กม.23+370 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,330 ตร.ม. 319/-/62/138 25/04/2562 499,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
237 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/137 22/04/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
238 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 319/60/62/135 18/04/2562 20,985.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
239 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จัดซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง พร้อมเสา จำนวน 4 ชุด 319/45/62/131 11/04/2562 74,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
240 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 319/60/62/127 05/04/2562 49,441.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 226 ถึง 240 จาก 269 รายการ