วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
226 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 319/60/63/93 20/03/2563 45,285.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
227 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/92 20/03/2563 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
228 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.6+605-กม.9+895 ปริมาณงาน 32,900 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 28/04/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
229 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.9+545-กม.11+860 S/B ปริมาณงาน 25,274 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 29/04/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
230 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.55+500-กม.57+805 ปริมาณงาน 20,745 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 22/04/2563 10,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
231 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1291+500-กม.1293+841 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 19,277 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 29/04/2563 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
232 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.30+700-กม.40+235 S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4.340 กม. จำนวน 10 รายการ 24/04/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
233 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.14+400-กม.16+150 ปริมาณงาน 15,750 ตร.ม. จำนวน 11 รายการ 28/04/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
234 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4095 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะบ้าย้อย-เขาแดง ระหว่าง กม.0+212-กม.4+330 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ 29/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
235 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 319/40/63/91 19/03/2563 16,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
236 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1279+665-กม.1282+000 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 21,197 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 29/04/2563 10,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
237 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.17+200-กม.18+850 ปริมาณงาน 14,850 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 28/04/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
238 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+900-กม.19+452 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,532 เมตร จำนวน 2 รายการ 20/04/2563 2,580,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
239 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.22+000-กม.23+720 (S/B) ปริมาณงาน 18,920 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 20/04/2563 9,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
240 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 319/45/63/90 18/03/2563 94,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 226 ถึง 240 จาก 533 รายการ