วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
196 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 319/40/62/156 31/05/2562 9,943.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
197 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/155 31/05/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
198 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 17 ถัง 319/60/62/154 30/05/2562 98,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
199 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 12.00 ลบ.ม. 319/60/62/152 21/05/2562 9,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
200 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/151 21/05/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
201 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 154 ตัน 319/60/62/150 14/05/2562 323,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
202 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 50 ตัน 319/60/62/149 13/05/2562 100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
203 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 319/45/62/148 13/05/2562 96,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
204 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 319/60/62/146 08/05/2562 75,785.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
205 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง พร้อมเสา จำนวน 2 ชุด 319/45/62/145 07/05/2562 37,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
206 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 03/05/2562 2,486,172.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
207 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/143 03/05/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
208 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนแนวทางพร้อมเสาเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.1+975-กม.5+525 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 50.40 ตร.ม.319/-/62/142 03/05/2562 308,059.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
209 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 319/40/62/141 02/05/2562 6,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
210 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 319/45/62/140 01/05/2562 47,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 196 ถึง 210 จาก 245 รายการ