วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
196 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 10/09/2562 4,635,995.18 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
197 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/62/244 06/09/2562 90,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
198 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 319/60/62/243 06/09/2562 8,225.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
199 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อปูนซีเมนต์ซิลิก้า (เสือ) มอก.80-2550 จำนวน 185 ถุง 319/60/62/242 06/09/2562 30,525.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
200 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อทรายหยาบ จำนวน 24 ลบ.ม. 319/60/62/241 06/09/2562 19,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
201 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 319/40/62/239 05/09/2562 10,041.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
202 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/237 02/09/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
203 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.25+955-กม.26+610 N/B ปริมาณงาน 0.655 กม. จำนวน 10 รายการ 23/09/2562 4,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
204 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0103 ตอน ลำไพล-นาจวก ระหว่าง กม.62+875-กม.63+790 ปริมาณงาน 0.915 กม. จำนวน 10 รายการ 23/09/2562 4,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
205 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.38+670-กม.39+370 N/B ปริมาณงาน 8,000 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 23/09/2562 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
206 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 319/60/62/236 30/08/2562 7,055.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
207 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ซ่อมแบริเออร์เนื่องจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ที่ กม.40+500 ปริมาณงาน 32.00 ม. 30/08/2562 51,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
208 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อปูนซีเมนต์ซิลิก้า (เสือ) จำนวน 40 ถุง 319/60/62/234 29/08/2562 6,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
209 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อทรายหยาบ จำนวน 48 ลบ.ม. 319/60/62/233 29/08/2562 38,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
210 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางและร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข ๔๓ และ ๔๐๘ ปริมาณงาน ๔๗๔,๗๙๘.๐๐ ตร.ม. ๓๑๙/-/๖๒/๒๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 237,399.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 196 ถึง 210 จาก 341 รายการ