วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 21 ตัน 319/60/63/126 27/04/2563 42,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1307+817 - กม.1310+554 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 งาน 24/04/2563 82,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/63/123 23/04/2563 14,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหลักกิโลเมตร จำนวน 1 ต้น 319/60/63/122 22/04/2563 720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/63/121 22/04/2563 6,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.17+150-กม.17+915 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 01/05/2563 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อทรายหยาบ จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/63/120 21/04/2563 9,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ 319/30/63/28 20/04/2563 34,274.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/119 20/04/2563 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 319/40/63/118 20/04/2563 19,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์สีเหลือง พร้อมเสา จำนวน 25 ชุด 319/45/63/117 17/04/2563 460,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 16/04/2563 1,759,238.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 319/60/63/115 15/04/2563 42,876.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเปลี่ยนหัวพิมพ์เครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-07761-57 จำนวน 1 รายการ 319/-/63/109 09/04/2563 3,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 28 ตัน 13/04/2563 56,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 391 รายการ