วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อเอ็นตัดหญ้า แบบลวดสลิง จำนวน 5 ม้วน 319/70/67/20 01/11/2566 900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/67/19 31/10/2566 12,535.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหิน ขนาด 3/8" จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/67/18 31/10/2566 10,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 1 ชุด 319/45/67/17 31/10/2566 8,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมา งานขุดลอกทางระบายน้ำ (Maintenance of Drainage System) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา – จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1304+750 - กม.1305+650 S/B (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 749.00 ลบ.ม. 319/-/67/16 27/10/2566 49,246.75 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อผงดูดซับน้ำมัน จำนวน 40 ถุง 319/60/67/15 25/10/2566 39,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อ HOT MIX จำนวน 189 ตัน 319/60/67/14 25/10/2566 474,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 319/40/67/13 25/10/2566 1,749.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 319/45/67/12 24/10/2566 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อเสาล้มลุก ขนาด 82 ซม. แถบสะท้อนแสงสีขาว 4 แถบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 อัน 319/60/67/11 24/10/2566 60,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ จำนวน 60 ขวด 319/60/67/10 24/10/2566 59,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 180 ksc. จำนวน 3 ลบ.ม. 319/60/67/09 20/10/2566 7,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 319/70/67/08 19/10/2566 4,175.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อไวนิล ขนาด 1.00 x 2.00 ม. จำนวน 1 ผืน 319/85/67/07 18/10/2566 300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/45/67/06 17/10/2566 250,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,920 รายการ