วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 319/30/63/11 13/12/2562 14,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 319/35/63/12 13/12/2562 11,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4085 และ 4095 ปริมาณงาน 261,243.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/35 11/12/2562 130,621.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ เลขที่ 319/4563/34 11/12/2562 216,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.66+100-กม.74+397 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 97,605.00 ตร.ม เลขที่ 319/-/63/33 09/12/2562 390,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/32 06/12/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 06/12/2562 2,827,883.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/10 04/12/2562 2,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 24 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/31 04/12/2562 18,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.17+000-กม.20+500 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/29 02/12/2562 499,998.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/09 02/12/2562 3,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 20 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/28 29/11/2562 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/27 29/11/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณลาดคันทางและไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 42,408 และ 4113 ปริมาณงาน 313,863.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/26 28/11/2562 156,931.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อเหล็กกล่อง ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว x 6.00 ม. หนา 1.6 มม. จำนวน 100 เส้น เลขที่ 319/60/63/25 27/11/2562 43,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 245 รายการ