f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 22/11/2565 ขอเชิญประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)
2 09/08/2565 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4067 ตอน โกตาบารู - แบหอ ระหว่าง กม.1+500 - กม.6+700
3 09/03/2565 การแก้ไขปัญหาการพังทลายของลาดคันทาง ด้านดินถม (Side Slope)
4 01/03/2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้เดินทางลงพื้นตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่
5 22/12/2564 การมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตราฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 4272
6 21/12/2564 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตราฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 4060
7 21/12/2564 การมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตราฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 4071
8 08/01/2564 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
9 02/11/2563 เปิดให้บริการแล้ว จุดชมวิว สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง เส้นทางสู่อำเภอเบตง
10 29/10/2563 ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4063 สาย บ.ปารามีแต - อ.โกตาบารู
11 07/05/2563 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
12 22/05/2562 นายธีรชัย รักวิจิตรกุล ลงพื้นที่ร่วมเก็บข้อมูลวัดค่าดัชนีความเรียบสากล (IRI) ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงยะลา
13 18/05/2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง
14 23/01/2562 ตรวจรับงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอนป่าพ้อ - ท่าสาป ตอน 2 กม.33+685 -กม.33+741 และ กม.34+200 - กม.34+759
15 18/01/2562 นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่