f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
การแก้ไขปัญหาการพังทลายของลาดคันทาง ด้านดินถม (Side Slope)
ลงวันที่ 09/03/2565

การแก้ไขปัญหาการพังทลายของลาดคันทาง ด้านดินถม (Side Slope)  ถนนสาย ชพ.4011  แยกทางหลวงหมายเลข 4189 – บ้านท้องเกร็ง  ช่วง กม.ที่ 4+950 – กม.ที่ 5+010  อำเภอทุ่งตะโก, สวี
จังหวัดชุมพร  โดยวัสดุแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การแก้ไขปัญหาการพังทลายของลาดคันทาง ด้านดินถม (Side Slope) 157 ดาวน์โหลด
โครงการแก้ไขปัญหาดินถล่มในงานดินตัก (Back Slope) 125 ดาวน์โหลด
โครงการแก้ไขปัญหาการพังทลายของลาดคันทางด้านดินถม (Side Slope) 371 ดาวน์โหลด
งานสำรวจความเสียหายของถนนบนพื้นที่ดินอ่อนด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ 116 ดาวน์โหลด
แบบการเสนอขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 103 ดาวน์โหลด

'