f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
481 แขวงทางหลวงยะลา จ้างทำแผ่นพับ จำนวน ๒๐๐ แผ่น 03/12/2561 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
482 แขวงทางหลวงยะลา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๕x๔ เมตร จำนวน ๒ แผ่น 03/12/2561 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
483 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ปริมาณงาน ๑๖๘,๙๒๔ ตร.ม. 30/11/2561 101,354.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
484 แขวงทางหลวงยะลา จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 26/11/2561 9,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
485 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 23/11/2561 8,346.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
486 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 23/11/2561 9,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
487 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 23/11/2561 18,442.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
488 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 23/11/2561 7,886.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
489 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 23/11/2561 90,828.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
490 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อเสื้อกั๊กจราจรคาดแถบสะท้อนแสง จำนวน ๒๐ ตัว 23/11/2561 9,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
491 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ 22/11/2561 161,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
492 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4325 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากบาง – จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ระหว่าง กม.0+673 - กม.0+703 RT. ระยะทาง 0.030 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2561 1,233,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
493 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 19/11/2561 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
494 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ ปริมาณงาน ๔,๒๐๐ ลบ.ม. 19/11/2561 287,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
495 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ รายการ 14/11/2561 15,087.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 481 ถึง 495 จาก 497 รายการ