f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงยะลา
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 62027012978
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ – ท่าสาป ระหว่าง กม.23+000 – กม.23+770 LT. ระยะทาง 0.770 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง
งบประมาณ 2,600,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง 07/02/2562 08/04/2562
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 18/02/2562 20/03/2562
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 สัญญา/ข้อตกลง 26/03/2562 25/04/2562
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
6 ยกเลิกโครงการ