วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
256 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/62/189 30/07/2562 16,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
257 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/45/62/188 26/07/2562 87,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
258 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/62/187 25/07/2562 46,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
259 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/186 24/07/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
260 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จัดซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 20 ตัว 319/60/62/185 22/07/2562 11,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
261 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 319/60/62/184 19/07/2562 17,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
262 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ-บาโรย ระหว่าง กม.14+000-กม.19+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. 319/-/62/183 19/07/2562 499,998.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
263 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 319/45/62/182 18/07/2562 82,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
264 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ผลิตและติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.43+000-กม.74+300 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 552 ต้น 319/-/62/181 18/07/2562 466,992.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
265 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 319/60/62/180 12/07/2562 75,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
266 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) บริเวณร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.43+200-กม.50+500 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,280 ตร.ม. 319/-/62/179 12/07/2562 499,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
267 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/178 11/07/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
268 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อยาง CRS-2 จำนวน 18 ถัง 319/60/62/177 09/07/2562 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
269 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๒/๑๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2562 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
270 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๗๕ 05/07/2562 8,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 256 ถึง 270 จาก 341 รายการ